Skip links

Wszystko, co chciałeś wiedzieć o prawidłowych zapisach w umowie o pracę z kierowcą.

Informacje o tym, co dokładnie powinno znaleźć się w umowie o pracę, odnajdziemy w Kodeksie pracy. W tym wpisie zwracam uwagę na kluczowe elementy, jakie powinny być umieszczone w umowie o pracę zawartą z kierowcą.

1. Rodzaj umowy o pracę

W pozycji tej zawieramy informację na jaki okres jest zawierana umowa o pracę. Kodeks pracy wyróżnia umowę o pracę zawartą na czas próbny, czas nieokreślony, czas określony, czas wykonywania określonej pracy, czy na zastępstwo.

2. Miejscem wykonywania pracy.

Jest to miejsce, w którym pracownik wykonuje zadania zlecone przez pracodawcę. A zatem, skoro kierowca zatrudniony przez nas wykonuje przewozy na terenie UE czy powinniśmy wpisać w umowie teren UE? Zgodnie z Kodeksem Pracy, miejsce wykonywania pracy powinno być to oznaczony stały punkt, miejscowość lub obszar kraju. Ponieważ praca kierowców nie ma cech stałości w takiej sytuacji w umowie o pracę jako miejscy wykonywania pracy, wskazujemy siedzibę firmy. To ważne, bo dzięki temu możemy precyzyjnie ustalić, kiedy rozpoczyna i kończy się podróż służbowa kierowcy zatrudnionego w naszej firmie.

 

3. Wymiar czasu pracy.

Przypomnę, że czas pracy zgodnie z Kodeksem pracy, to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania.
Zatem powinniśmy określić, czy zatrudniony przez nas kierowca będzie wykonywał pracę np. na pełny etat, czy jego część.

 

4. Wynagrodzenie za pracę.

Ustalając wynagrodzenie kierowców, powinniśmy pamiętać, aby uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia, w które wchodzi m.in. wynagrodzenie zasadnicze, a także dodatkowe składniki wynagrodzenia takie jak wynagrodzenie za dyżur, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, czy za pracę wykonywaną w porze nocnej.

 

Przy ustalaniu warunków wynagradzania kierowców należy pamiętać o zapisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz Ustawy o czasie pracy kierowców, które wskazują, aby przy ustalaniu warunków wynagradzania w taki sposób, aby wysokość składników wynagrodzenia, nie była uzależniona od liczby przejechanych kilometrów lub ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Potrzebujesz więcej informacji?
To szkolenie może Cię zainteresować

kurs rozliczanie czasu pracy kierowców