Skip links

Jak uniknąć kary za przedłużenia jazdy dziennej i tygodniowej

Przywilej naruszenia dziennego oraz tygodniowego czasu jazdy kierowcy wymaga jednak solidnego usprawiedliwienia i udokumentowania. Szczególne okoliczności zdarzenia (na przykład wypadek drogowy na autostradzie) należy potwierdzić ręcznym opisem na wydruku z tachografu cyfrowego, zgodnie z artykułem 12 Rozporządzenia WE 561/2006.

Uzasadnieniem jest sytuacja nadzwyczajna, której kierowca w momencie rozpoczynania jazdy nie mógł przewidzieć. Powrót kierowcy do centrum operacyjnego przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania, aby odbyć tygodniowy okres odpoczynku, może wówczas wydłużyć się o 1 godzinę. Ta wartość może zostać podwojona, gdy wyjątkowe okoliczności uniemożliwiają powrót na odpoczynek regularny. Drugi przypadek musi jednak zostać poprzedzony 30 minutami przerwy.

Pamiętajmy, że dodatkowy czas trzeba zrekompensować z innym odpoczynkiem w ciągu 3 tygodni, a omawiany przepis nie ma zastosowania podczas naruszenia zasad odpoczynków tygodniowych.

Uwaga:

  • W przypadku zjazdu na odpoczynek tygodniowy istnieje możliwość przedłużenia jazdy dziennej i tygodniowej o:

1 godzinę– w przypadku odpoczynku tygodniowego skróconego.

2 godziny– w przypadku odpoczynku tygodniowego regularnego 45 godzin. Jazda wydłużona o 2 godziny, powinna być poprzedzona przerwą 30 minut.

  • Obowiązek udokumentowania sytuacji awaryjnej oraz rekompensaty w ciągu 3 tygodni.

Ustawodawca nie podaje, jakie to mogą być sytuacje. Jednak w opisie zawsze musi wystąpić przesłanka dopuszczająca odstępstwo tj. wyjątkowa okoliczność np.:

  • zator drogowy
  • wypadek
  • objazd
  • niespodziewane pogorszenie pogody (opady śniegu)

Przykład wpisów dokonywanych na wydruku z tachografu cyfrowego:

W związku z wypadkiem drogowym na drodze nr ………. i wyznaczeniem objazdu, wydłużyłem czas jazdy dziennej/ciągłej o …….… minut w celu dotarcia do wcześniej zaplanowanego miejsca postojowego. W czasie przejazdu przez wyznaczony objazd nie było parkingu. Powstała sytuacja była nie nieunikniona i niedająca się wcześniej przewidzieć.
Podpis kierowcy.

Art. 12/561/2006