Skip links

Poznaj najważniejsze informacje dotyczące przerwy po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowców.

W dzisiejszym wpisie przedstawię najważniejsze zagadnienia.
Definicję przerwy odnajdziemy w Rozporządzeniu WE nr 561/2006 (art.7) dotyczy przerwy po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny. Kolejnym aktem prawny jest Ustawa o czasie pracy kierowców, dokładnie art.13

Po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze:

  • nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin.
  • nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin.

Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.

Warto zwrócić uwagę, że kierowca często w trakcie pracy nie wie, ile tak naprawdę będzie pracował w danym dniu, w takiej sytuacji bezpieczniej jest wykonać przerwę trwającą 45 minut, ponieważ jeśli okaże się, że nasz czas pracy trwał dłużej niż 9 godzin, to nie popełnia naruszenia, ponadto przerwa 45-minutowa otwiera nowy okres prowadzenia pojazdu, który wynosi cztery i pół godziny.

Przerwę wykonujemy najpóźniej po pierwszych sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy, nie ma obowiązku wykonywania przerwy po kolejnych sześciu godzinach pracy. Oznacza to, że jeżeli w danym dniu czas pracy kierowcy wyniesie np. 15 godzin, to wykonuje tylko jedną przerwę wynikającą z art.13. W przypadku wykonania przerwy 45-minutowej po czterech i pół godziny prowadzenia pojazdu jest ona jednocześnie zaliczona jako przerwa po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy.