Skip links

Wszystko, co musisz wiedzieć o systemie IMI.

Czym jest system IMI?

System wymiany informacji między urzędami w całej Europie na rynku wewnętrznym, IMI to wielojęzyczna aplikacja dostępna online.

Do czego służy system IMI?

W branży transportowej od 2 lutego posłuży do zgłoszenia pracowników zgodnie z dyrektywą o delegowaniu (UE) 2020/1057. Aby usprawnić egzekwowanie przepisów system ten ma na celu m.in. pomóc organom administracyjnym prowadzenie kontroli oraz powiadamianiu o decyzjach i egzekwowaniu kar.

Kontrola będzie odbywała się przy użyciu systemu IMI, wszelka korespondencja pomiędzy przewoźnikiem a kontrolującym odbywać się będzie właśnie w systemie IMI.

Po otrzymaniu powiadomienia i odczytaniu przedsiębiorca ma 8 tygodni na przekazanie dokumentów, wysyłając je przy użyciu systemu IMI.

Jakie dokumenty będą wymagane podczas kontroli dokonywanej w systemie IMI?

  1. ewidencja czasu pracy kierowców,
  2. potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia,
  3. lista płac,
  4. umowa o pracę,
  5. dane z karty do tachografu.
  6. dane z tachografu.

Aby dokonać zgłoszenia delegowania należy założyć konto firmowe w system IMI.

Link do strony:

Road Transport – Posting Declaration

Następnie wprowadzamy dane firmy oraz dane kierowców i pojazdów.

Zgłoszenie delegowania wykonujemy oddzielnie na każdy kraj, dużym ułatwieniem jest możliwość importu wprowadzonych wcześniej danych kierowców i pojazdów. To znacząco przyspiesza pracę, dodatkowo wprowadzamy rodzaj transportu, jakie będą wykonywali kierowcy np. cross trade lub kabotaż.

Maksymalny okres, na jaki możemy zgłosić pracowników to 6 miesięcy. Potwierdzenie dokonania zgłoszenia, kierowca może posiadać w formie papierowej lub elektronicznej okazując podczas kontroli Kod QR.

Jakie są korzyści z systemu IMI?

✓ IMI jest dostępny online i nie wymaga specjalnego oprogramowania.
✓ brak obowiązku posiadania przedstawiciela, osobą tą może być zarządzający transportem lub inny wskazany pracownik firmy.
✓ dane są chronione skuteczniej, niż w przypadku wymiany informacji przez e-mail.
✓ urzędy mają dostęp tylko do tych informacji, które ich bezpośrednio dotyczą.
✓ pokonanie barier językowych dzięki gotowym formularzom oraz zestawom pytań i odpowiedzi.

Jeżeli potrzebujesz porady dotyczącej zmian jakie wprowadził pakiet mobilności

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.