Skip links

Co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o przewozach na potrzeby własne?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym wpisie.

Na wstępie należy wspomnieć jaki akt prawny reguluje kwestie dotyczące wykonywania transportu drogowego, jest to Ustawy o Transporcie Drogowym z dnia 6 września 2001 roku. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania między innymi niezarobkowego krajowego przewozu drogowego.

Przewozy na potrzeby własne wykonywane są przez przedsiębiorcę, transport jest działalnością pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników (zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy o pracę),
 • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,  
 • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz rzeczy z przedsiębiorstwa, lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby.

Gdzie się zgłosić i jakie dokumenty należy uzyskać ?
Aby wykonywać przewóz drogowy na potrzeby firmy, potrzebujemy uzyskać zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis. Wypisy wydawane są na każdy pojazd, oznacza to, że jeśli w firmie dysponujemy np. dwoma pojazdami, to występujemy o wydanie dwóch wypisów, dokumenty te powinien mieć zawsze przy sobie kierowca wykonujący przewóz drogowy. W transporcie krajowym zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypisy wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta. Natomiast w transporcie międzynarodowym zaświadczenia oraz wypisy na przewozy drogowe na potrzeby własne udziela Główny Inspektorat Transportu Drogowego-Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego.

Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć, aby uzyskać zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 • wykaz pojazdów samochodowych,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
 • dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów z tego zaświadczenia,

Opłata administracyjna:

 • koszt zaświadczenia: 500 zł
 • koszt wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia: 100 zł.

Jakie są wymagania w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy ?
Ponieważ wykonujemy przewozy podlegające pod ustawę o transporcie drogowym, przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowców lub osobiście wykonywać przewozy, jeżeli osoba ta spełni następujące warunki:

 • ukończyła 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E, o ile uzyskała odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
 • posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • kierowca ukończył szkolenie okresowe lub kwalifikację wstępną / kwalifikację wstępną przyśpieszoną i uzyskał wpis kodu 95 do prawa jazdy.

Czy kierowca jest zobowiązany do przestrzegania norm i rejestracji czasu pracy przy użyciu tachografu?
Akt prawny regulujący zagadnienia dotyczące czasu pracy kierowców to Rozporządzenie WE 561/2006 ma zastosowanie między innymi do przewozu drogowego rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony.

W związku z powyższym wykonując przewóz pojazdami o dmc powyżej 3,5 tony, jednocześnie nieprzekraczającymi 7,5 tony, nie będzie miało w tym przypadku zastosowanie zwolnienia z rejestracji czasu pracy przy użyciu tachografu, ponieważ przewóz będzie wykonywany na potrzeby firmy.

Dodatkowe wymagania:

 • zatrudnienie kierowców wyłącznie na umowę o pracę,
 • kierowca prowadzący pojazd jest zobowiązany do przestrzegania norm czasu pracy, wynikających z Rozporządzenie WE 561/2006 oraz Ustawy o czasie pracy kierowców,
 • kierowca prowadzący pojazd jest zobowiązany do rejestracji swojego czasu pracy przy użyciu tachografu!
 • po zarejestrowaniu pojazdu należy wykonać kalibrację tachografu, w celu zmiany takich danych jak: numer rejestracyjny ewentualnie rozmiar opon,
 • wystąpić do PWPW o wydanie karty firmowej,
 • po otrzymaniu karty należy zablokować tachograf kartą firmową.

Pamiętaj jeśli chcesz korzystać z sieci dróg płatnych, objętych systemem viaTOLL, należy wyposażyć pojazd w urządzenie pokładowe tzw. viaBOX.

Jeżeli potrzebujesz porady dotyczącej przewozów na potrzeby własne, Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.

Kurs obsługi tachografu cyfrowego jest dostępny w zakładce szkolenia.