Skip links

Czas pracy kierowców a pakiet mobilności- ważne zmiany

Pakiet mobilności, czyli zestaw specjalnych przepisów i regulacji, które mają na celu zorganizowanie i uporządkowanie transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej. To, co wielu przewoźników postrzega w kategoriach zagrożenia lub ograniczenia rentowności, może być jednocześnie szansą na rozwój i zyskanie znacznej przewagi konkurencyjnej na rynku usług TSL. Świadomość nieuniknionych zmian i właściwe przygotowanie, zagwarantują Twojemu przedsiębiorstwu stabilną pozycję. Oto kluczowe poprawki pakietu w perspektywie czasu pracy kierowców!

Odpoczynek tygodniowy

Początkowa kwestia odnosi się do kierowców na trasach międzynarodowych, a konkretnie odpoczynków tygodniowych skróconych. Kierujący pojazdem może wykorzystać 2×24, czyli dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku z rzędu, ale taka decyzja musi zostać poparta odpowiednimi wymogami.

Pierwszym z nich jest konieczność rozpoczęcia maksymalnie dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych. Dotyczy to wyłącznie transportu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej, więc kierowcy wykonujący krajowy przewóz rzeczy, nie mogą skorzystać z tej zmiany. Co istotne, każdy z czterech tygodni obejmuje dwa tygodnie odpoczynku regularnego oraz dwa tygodnie odpoczynku skróconego.

Kolejny warunek budzi wiele kontrowersji. Po wykonaniu dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych, konieczne jest wykonanie odpoczynku tygodniowego regularnego w trzecim tygodniu, poprzedzonego dodatkowo odpowiednią rekompensatą za dwa wcześniejsze skrócenia. Należy pamiętać, że sam odpoczynek musi zostać przeprowadzony w miejscu zamieszkania kierowcy lub bazie operacyjnej firmy, a cały proces wymaga odpowiedniego udokumentowania.

Uwaga:

  • Dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku z rzędu na trasie międzynarodowej (2×24) = odpoczynek tygodniowy regularny (wykonany w 3 tygodniu) w bazie firmy lub miejscu zamieszkania kierowcy,  poprzedzony rekompensatą za wykorzystane skrócenia (odpoczynek dobowy regularny 11 h lub skrócony 9 h + 21 h + 21 h + 45 h)

Powrót co 4 tygodnie

Regulacja ta narzuca kierowcy obowiązkowy powrót do miejsca zamieszkania lub bazy operacyjnej przedsiębiorstwa maksymalnie, co 4 tygodnie kalendarzowe. Minimalna długość trwania odpoczynku tygodniowego wynosi 45 godzin. 

Co istotne, przestrzeganie powyższej zasady należy do zadań zarządzającego transportem, który musi umożliwić i zorganizować kierowcom powrót co 4 tygodnie. Przykładowo, gdyby kierowca odmówił zjazdu argumentując, że czas wolny planuje wykorzystać na zwiedzanie danego kraju, konieczne jest posiadanie adekwatnej dokumentacji. Potwierdzenie musi zawierać podpis samego kierowcy oraz informację, że taki powrót był zapewniony, ale kierowca postanowił z niego zrezygnować. Powrót kierowcy ciężarówką nie wymaga dodatkowego udokumentowania, ponieważ wszystkie dane automatycznie zapisują się w tachografie i karcie kierowcy.

Użycie sytuacji opisanej w poprzednim akapicie, czyli wykorzystanie w czasie transportu dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych pod rząd, redukuje obowiązkowy powrót do 3 tygodni. 

Uwaga: 

  • Obowiązkowy powrót kierowcy do bazy operacyjnej lub miejsca zamieszkania co 4 tygodnie, a w przypadku dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych- co 3 tygodnie.

Zakaz odbierania odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie samochodu

Pakiet mobilności jasno i klarownie podkreśla obostrzenia w obszarze podejmowania odpoczynków regularnych tygodniowych wewnątrz pojazdu. Co więcej, restrykcje dotyczą także wszystkich postojów, których długość trwania przekracza 45 godzin, niezależnie od powodu takiej przerwy.

To wciąż nie wszystkie wymagania, ponieważ wspomniany odpoczynek musi odbywać się w przestrzeni komfortowej dla wszystkich płci. Konieczne jest również właściwe zaplecze i wyposażenie pod względem noclegowym, a także sanitarnym, co ostatecznie eliminuje wszystkie prowizoryczne pomysły zaradnych transportowców. Koszty zakwaterowania pokrywa pracodawca.

Uwaga:

  • Zakaz odbierania odpoczynków tygodniowych regularnych oraz postojów powyżej 45 godzin w kabinie.
  • Wymagane jest odpowiednie zaplecze socjalne.

Jeżeli potrzebujesz porady dotyczącej prawidłowego planowania odpoczynków tygodniowych.

Pakiet mobilności-co dalej?

Stopniowe wprowadzanie ustaleń pakietu mobilnego staje się faktem, do którego warto się przygotować. Właściwe źródło wiedzy oraz pakiet specjalistycznych szkoleń zmobilizuje Twoją firmę, poprawi atrakcyjność dla kontrahentów i zapobiegnie dotkliwym karom za nieprawidłowe stosowanie przepisów. Edukacja i rozwój w tym obszarze jest najtańszą oraz najskuteczniejszą formą adaptacji.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.