Skip links

Co każdy powinien wiedzieć o odpoczynkach promowych

Nowe i praktyczne instrukcje zgodnie z art. 9 rozporządzenia WE nr 561/2006 sięgają także zmian w odpoczynkach promowych. Podróżowanie na pokładzie promu lub pociągu umożliwia dwukrotne przerwanie odpoczynku dobowego regularnego, nowość, jaką wprowadził pakiet mobilności to możliwość przerywania odpoczynków tygodniowych. Okres ten można przerwać nie więcej, niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej, niż jedną godzinę i odnosi się do konieczności wjazdu i zjazdu z promu.

Regularny dzienny okres odpoczynku 11 godzin

Pamiętaj!
załoga kilkuosobowa podczas przerywania odpoczynku na (wjazd lub zjazd z promu) powinna wykonać łącznie odpoczynek trwający 11h.

Możliwość przerwania odpoczynku tygodniowego skróconego, który mieści się w przedziale od 24 do mniej, niż 45 godzin, następuję w 3 etapach:

  1. Przed promem.
  2. Na promie- wymóg kabiny sypialnej dla kierowcy.
  3. Po zjeździe z promu.

Analogiczna sytuacja dotyczy także odpoczynku regularnego 45 godzin. Możliwość przerwania następuje w 3 etapach:

  1. Przed promem.
  2. Na promie- wymóg kabiny sypialnej dla kierowcy, a podróż trwa minimum 8 godzin.
  3. Po zjeździe z promu.

Maksymalny czas pracy, a przerywanie odpoczynku

Podczas przerywania odpoczynku przeprawą promową lub kolejową należy pamiętać o maksymalnym czasie pracy, co oznacza, że odpoczynek dobowy powinien zakończyć się w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia pracy.

Zatem planując przeprawę promową, w praktyce nie powinniśmy mieć więcej jak 12 godzin czasu pracy, tak aby zmieścić się z 11-godzinnym odpoczynkiem, dodając do tego 1 godzinę na wjazd i zjazd z promu.